Nagroda Krytyki Artystycznej dla Jakuba Dąbrowskiego

Opublikowano 14 kwietnia 2015

17 marca 2015 odbyło się posiedzenie jury Nagrody, podczas którego wyłoniono laureata tegorocznej edycji. Został nim Jakub Dąbrowski za publikację Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku, wydaną przez Fundację Kultury Miejsca (tom 1, napisany wspólnie z Anną Demenko: Aspekty prawne; tom 2: Artyści, sztuka, polityka). Jury podkreśliło fakt, że publikacja spełnia najwyższe standardy, nie jest napisana hermetycznym językiem i brak w niej ideologicznej interpretacji.

Gala Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy odbędzie się w Zachęcie w poniedziałek, 13 kwietnia 2015 o godz. 19. Uroczystość uświetni koncert Mikołaja Wieleckiego. Fundatorami Nagrody są rodzina Jerzego Stajudy oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

Pierwsza edycja Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy miała miejsce w 1992 roku. Jej laureatem został wówczas prof. Piotr Piotrowski wyróżniony za książkę Dekada. W roku 2000 nagrodę honorową otrzymał prof. Mieczysław Porębski, wybitny historyk i teoretyk sztuki, w roku 2012 uhonorowano całokształt działalności Andy Rottenberg, a w 2013 – prof. Marię Poprzęcką.

Cyt. za: http://www.zacheta.art.pl/article/view/2434/nagrodakrytykiartystycznejimjerzegostajudy