Zebranie dla dyplomantów

Opublikowano 14 października 2015

W DNIU 4.11.2015 O GODZ. 13.15
W AULI NA WYBRZEŻU
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DLA STUDENTÓW V ROKU
i II R. II ST. W SPRAWIE
TEORETYCZNYCH PRAC DYPLOMOWYCH.
ZEBRANIE POPROWADZI DR KATARZYNA KASIA
– KIEROWNIK KATEDRY HISTORII SZTUKI I TEORII KULTURY
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA