Prof. Włodarczyk na Seminarium w Rogalinie

Opublikowano 9 listopada 2015

W dniach 15-17 października 2015 roku odbyło się po dłuższej przerwie spowodowanej remontem pałacu w Rogalinie seminarium metodologiczne historyków sztuki zwane popularnie Seminarium Rogalińskim. Zapoczątkowane w 1973 roku jest obok starszego Seminarium Nieborowskiego (także poświęconego refleksji metodologicznej) najważniejszym cyklicznym spotkaniem polskich historyków sztuki zainteresowanych problemami teorii i metodologii naszej dyscypliny. Na zdjęciu, po zakończeniu obrad, od lewej: prof. Ryszard Kasperowicz – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jarosław Jarzewicz – IHS Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Mariusz Bryl – IHS UAM, prof. Waldemar Okoń – kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Wojciech Włodarczyk – dziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie, prof. Maria Poprzęcka – Artes Liberales UW, prof. Piotr Juszkiewicz – IHS UAM, prof. Stanisław Czekalski – prodziekan ds. naukowych Wydziału Historycznego UAM, prof. Tadeusz Żuchowski – dyrektor IHS UAM, dr Łukasz Kiepuszewski – IHS UAM, prof. Wojciech Suchocki – prof. IHS UAM i dyr. Muzeum Narodowego w Poznaniu. Fot. dr Michał Haake – IHS UAM.