Prof. Wojciech Włodarczyk Prezesem SHS

Opublikowano 14 grudnia 2015

Jest nam miło poinformować, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu delegatów oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 11 grudnia 2015 r. na kolejną trzyletnią kadencję jednogłośnie wybrano na prezesa SHS prof. Wojciecha Włodarczyka, dziekana WZKW.

Do Stowarzyszenia należy ponad 1600 historyków sztuki z całej Polski. SHS organizuje sesje, znane seminarium metodologiczne, tzw. Seminarium Nieborowskie a nagroda przyznawana w konkursie im ks. prof. Szczęsnego Dettloffa organizowanym przez Stowarzyszenie jest najważniejszym wyróżnieniem dla młodych historyków sztuki. SHS posiada Zamek w Niedzicy (jest domem pracy twórczej Stowarzyszenia) i Kamienicę Fukierowską na Rynku Starego Miasta w Warszawie. W Kamienicy Fukierowskiej znajduje się ogólnodostępny, specjalistyczny księgozbiór poświęcony sztuce, z którego korzystają badacze i studenci historii sztuki.