Zajęcia prof. Baraniewskiego na wystawie Marka Sobczyka w Zachęcie

Opublikowano 15 grudnia 2015

Zdjęcia z zajęć prof. Waldemara Baraniewskiego podczas wystawy Marka Sobczyka “Muzeum” w cudzysłowie. Zachęta, 14 grudnia.