Przewodnik po wsi Dłużew

Opublikowano 31 marca 2016

Studenci naszego wydziału powoli kończą prace nad Przewodnikiem po Dłużewie realizowanym w ramach działań Pracowni Struktur Mentalnych. We wsi Dłużew, w dawnym dworze Dłużewskich od początku lat 90. mieści się Dom Plenerowy warszawskiej Akademii.

Publikacja będzie źródłem niezbędnych informacji dla studentów, którzy mają przed sobą wyjazd na plener do Dłużewa oraz przydatnym nie tylko dla studentów zbiorem wiadomości o okolicy i jej historii. Oprócz warstwy praktycznej Przewodnik będzie zawierał dział krytyczny zwracający uwagę na niezwykle interesującą i wieloaspektową relację studentów z mieszkańcami wsi.

Zbieranie materiałów rozpoczęło się w 2015 roku i obejmowało badania terenowe na wsi, rozpoznanie w środowisku studenckim Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz warsztaty projektowania graficznego.
Premiera przewidziana jest w październiku bieżącego roku.