Przewodnik studencki na triennale w Mediolanie

Opublikowano 1 kwietnia 2016

Przewodnik dla studentów od studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wydali studenci i absolwenci naszej uczelni w 2014 roku. Częścią zespołu redakcyjnego oraz współpomysłodawcami przedsięwzięcia są obecni pracownicy naszego wydziału Łukasz Izert i Kuba Maria Mazurkiewicz, wykładowcy w Pracowni Struktur Mentalnych. W prace zaangażowana była również studentka WZKW Aleksandra Ziółkowska.

Przewodnik na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza reprezentuje Polskę na wystawie „Piękno i pragmatyzm | Pragmatyzm i piękno” w ramach mediolańskiego triennale designu. Prezentowany jest jako przykład pragmatyzmu w projektowaniu.

Publikacja została doceniona wieloma pozytywnymi recenzjami np. 

Prezentowana była również podczas wystaw i festiwali sztuki:

Mimo stosunkowo dużego nakładu 1000 egzemplarzy drukowany Przewodnik rozszedł się szybko. Tutaj można pobrać wersję elektroniczną.