Warsztaty post-turystyczne

Opublikowano 28 kwietnia 2016

Na zaproszenie Pracowni Struktur Mentalnych kolejny raz na naszym Wydziale odbyły się warsztaty dotyczące świadomego podejścia do turystyki i podróżowania. Gościliśmy Pawła Cywińskiego, Jarosława Ziółkowskiego i Marysię Złonkiewicz z inicjatywy post-turysta, która powstała:

(…) by skomplikować ludziom myślenie o wakacjach, by tłumacząc przeróżne mechanizmy rządzące turystyką wyposażyć turystów w świadomość globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań oraz samoświadomość podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym. Przede wszystkim chodzi jednakże nam o odległy świat i jego mieszkańców. Wyszliśmy z założenia, że tylko świadomy turysta, może podróżować prawdziwie odpowiedzialnie i etycznie. Dlatego dla post-turysty mieszkańcy odwiedzanych miejsc powinni być partnerami, podmiotami spotkania – nie wakacyjną obsługą lub krajobrazem. A jeżeli będą partnerami, to znaczy, że turysta ponosi współodpowiedzialność za kształt i charakter owego spotkania turystycznego. Współodpowiedzialność, która nie jest łatwa niczym bułka z masłem.

Tym razem zajęcia dotyczyły ekonomicznych skutków podróżowania oraz przemian przestrzennych konkretnych miejsc w efekcie wzmożenia ruchu turystycznego. Atrakcyjna forma warsztatów zawierała między innymi dyskusje, prace na materiałach źródłowych, tworzenie infografik, pokaz filmu.