PSM WZKW ASP WAW PL 2015/2016

Opublikowano 9 czerwca 2016

Wystawa końcoworoczna Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną

miejsce
WZKW, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39, 1 piętro, sala 1.13 i 1.15

otwarcie wystawy
10 czerwca 2016, zwiedzanie od godziny 16.00, oficjalne otwarcie o godzinie 18.00

wystawa czynna
od 11 do 18 czerwca 2016 roku w godzinach 12.00-18.00

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną opiera się na trzech równoważnych filarach. Oprócz historii sztuki i kultury miejsca jednym z nich jest plastyka, którą lubimy również nazywać praktyką.

Tegoroczny pokaz podsumowający dwa semestry zajęć prezentuje metody i efekty pracy z podstaw plastyki u prof. Marka Dzienkiewicza oraz projekty wykonane w Pracowni Struktur Mentalnych Łukasza Izerta i Kuby Marii Mazurkiewicza.

W części wystawy przygotowanej przez prof. Dzienkiewicza można zobaczyć ćwiczenia rysunkowe i prace malarskie studentów z pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Pracownia Struktur Mentalnych przedstawi efekty działań z wszystkimi rocznikami WZKW:

  • publikacje reportażowe będące efektem spacerów i ćwiczeń fotograficznych I roku studiów licencjackich
  • publikację „Skarpa”, do której studenci I roku studiów licencjackich przygotowali materiały wizualne i felietony dotyczące warszawskiej skarpy wiślanej
  • mapy Powiśla opracowane przez studentów II roku w czasie warsztatów badawczych i graficznych
  • wersję beta przygotowywanego przez III rok przewodnika po wsi Dłużew
  • efekty zadania „Stół” – projekty studentów I roku studiów magisterskich (pokaz wyłącznie podczas wernisażu)

W ramach wystawy w niedzielę (12 czerwca) o godzinie 14.00 odbędzie się warsztat „Protestujmy” – tutaj więcej informacji.