Europejskie Dziedzictwo Kulturowe

Opublikowano 30 listopada 2016

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – Europejskie Dziedzictwo Kulturowe. Zdjęcia z praktyk terenowych w Rzymie