Europejskie Dziedzictwo Kulturowe – II

Opublikowano 2 grudnia 2016

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – Europejskie Dziedzictwo Kulturowe. Zdjęcia z praktyk terenowych w Rzymie – ciąg dalszy