Europejskie Dziedzictwo Kulturowe – III

Opublikowano 5 grudnia 2016

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – Europejskie Dziedzictwo Kulturowe. Zdjęcia z praktyk terenowych w Rzymie – ciąg dalszy