Magazyn POZA

Opublikowano 27 marca 2017
Studenci drugiego roku studiów licencjackich na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną w marcu 2017 roku wydali swój pierwszy magazyn – „POZA”. Prace redakcyjne odbywały się w ramach zajęć „Tekst w polu sztuki” prowadzonych przez mgr. Jakuba Banasiaka, a etap projektowy i produkcyjny podczas zajęć w Pracowni Struktur Mentalnych. Studenci są autorami nie tylko treści, ale też layoutu oraz odpowiadają za cały skład „POZY”. Magazyn został wydany w zaledwie 60 egzemplarzach, wydrukowanych w technologii RISO dzięki uprzejmości studia PA!RISO. O „POZIE” we wstępniaku mgr. Banasiak pisze:
 
Podstawowe założenie było takie, że ma być to w pełni profesjonalne pismo (…) Jedynym warunkiem był jego generalny charakter – założono, że wydawnictwo będzie posiadać wiodący temat lub motyw. Takie ujęcie miało sprowokować studentów do myślenia o czasopiśmie jako zamkniętej całości, kompozycji złożonej z elementów, które winny pracować na siebie nawzajem.
Magazyn dostępny jest w bibliotece WZKW, można go również pobrać w wersji pdf – tutaj. Zapraszamy do lektury!