Spotkanie dyskusyjne z Sebastianem Cichockim – 15 maja 2017

Opublikowano 27 kwietnia 2017

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną zaprasza wszystkich studentów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na spotkanie dyskusyjne, które odbędzie się 15 maja 2017 godz. 19.45; sala 1.01 (I piętro, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39).

Gościem tego spotkania będzie Sebastian Cichocki.

 

Temat: Powtarzanie materiału: Park Rzeźby na Bródnie i sztuka w skali 1:1

Wykład Sebastiana Cichockiego, kuratora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest przedstawieniem jednego z flagowych projektów Muzeum, Parku Rzeźby na Bródnie, oraz zaproszeniem do współpracy przy tegorocznej, dziewiątej edycji programu. Park ten pełni funkcję ewoluującej wystawy sztuki współczesnej, prezentowanej pod gołym niebem i dostępnej dla widzów przez 24 godziny na dobę. Prace artystów rozsiane są po centralnym parku Bródna, który jeszcze w latach 70-ych był terenem ogrodowo-sadowniczym. Park Rzeźby czerpie z różnych tradycji sztuki publicznej: zarówno tej wywodzącej się ze sztuki abstrakcyjnej, jak i mającej oddolny, wspólnotowy charakter. Nie wszystkie prace artystów mają charakter stały czy materialny; „rzeźba” definiowana jest tutaj raczej jako rodzaj dynamicznej artystycznej wypowiedzi na temat konkretnego miejsca, czasu, relacji przestrzennych i ludzi.

W ramach bieżącego programu artystycznego na Bródnie zaplanowane jest założenie artystycznej „grupy rekonstrukcyjnej”, która zajmie  się odtworzeniem kanonicznych działań sztuki konceptualnej, akcji publicznych, land artu i nowej sztuki użytkologicznej. W swoim wykładzie Cichocki przybliży historię praktyk artystycznych „w skali 1:1” oraz przykłady „zawodowego realizmu” w sztuce XX i XXI wieku. Ten drugi termin pojawił się w tekście Julii Bryan-Wilson, dla opisania praktyk artystycznych sytuujących zwykłe czynności zawodowe w elastycznie zdefiniowanym obszarze „sztuki”. W tym przypadku praca staje się sztuką a sztuka staje się pracą. Wykład inicjuje długofalową współpracę pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną.

 

Sebastian Cichocki – socjolog, kurator i krytyk sztuki. Do 2008 roku dyrektor CSW Kronika w Bytomiu, aktualnie pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kurator licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. wystawy Moniki Sosnowskiej „1:1” w Pawilonie Polskim na 52. Biennale w Wenecji oraz Yael Bartany „… and Europe will be stunned” na 54. Biennale w Wenecji. Zajmuje się głównie refleksją neo-konceptualną w sztuce, nawiązuje do land artu i sztuki środowiskowej z lat 70-ych.