Przeniesienia na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Opublikowano 28 lipca 2017

PRZENIESIENIA

NA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

 

O przeniesienia na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną z innych uczelni humanistycznych lub innych wydziałów naszej uczelni mogą starać się studenci, którzy zaliczyli  I rok studiów.

Kandydaci składają w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, w dniu 13 września br. w godz. 10.00-14.00 następującą dokumentację:

 

Studia I st.

  1. PORTFOLIO w postaci dwóch autorskich fotoreportaży lub jednego filmu video (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć; maksymalna długość video: 2 min.). (NIE DOTYCZY STUDENTÓW STUDIÓW ARTYSTYCZNYCH)

Istotą zadania jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film.
„Miejsce” rozumiemy możliwie szeroko; może to być przedstawienie problemu społecznego, lokalnego, ale także ujęcie metaforyczne czy wręcz abstrakcyjne. Nie chodzi o prace artystyczne i wartości czysto estetyczne (choć oczywiście ich nie wykluczamy), ale raczej potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej dotyczącej przestrzeni – wspólnej, historycznej, prywatnej itp.

  1. Wyciąg z indeksu z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz informacją o punktach ECTS,
  2. Podanie o przeniesienie z pisemną zgodą dziekana macierzystego wydziału
  3. Wypełniony formularz dla kandydata   .doc

 

Studia II st.

  1. Prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań (prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.)
  2. Wyciąg z indeksu z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz informacją o punktach ECTS,
  3. Podanie o przeniesienie z pisemną zgodą dziekana macierzystego wydziału
  4. Wypełniony formularz dla kandydata   .doc