Rekrutacja Podyplomowe Studia Pedagogiczne

Opublikowano 19 września 2017

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Studium Pedagogiczne

przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

 

Podyplomowe studia pedagogiczne:

 

Podyplomowe Studia Pedagogiczne trwają 3 semestry

Opłata za semestr – 1200 zł

Jednorazowa opłata wpisowa – 100 zł.

 

 

Rejestracja elektroniczna – od 24 lipca do 29 września 2017 r.

 

Rejestracja przez formularz internetowy

 

https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

Przyjmowanie teczek z dokumentami – od 11 do 29 września 2017 r.

w godz. 10.00-15.00

 

Teczkę z dokumentami należy złożyć w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

 

Teczka musi zawierać:

  1. Kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem (wydruk formularza z systemu Akademus)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów (ksero poświadczone przez Dziekanat za zgodność z oryginałem),
  3. Czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport),
  4. Zaświadczenia o praktyce pedagogicznej /umowa o pracę, inny dokument/ – ksero poświadczone przez Dziekanat za zgodność z oryginałem, (nieobowiązkowe)
  5. Potwierdzenie uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej,
  6. 1 zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,

 

UWAGA! Przyjmowane będą tylko teczki z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

 

Wpłaty za studia podyplomowe należy dokonywać na konto nr:

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652
Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
z dopiskiem odpowiednio: „wpisowe Studium Pedagogiczne (imię i nazwisko)”

lub „opłata za semestr … Studium Pedagogiczne (imię i nazwisko)