Odwołane zajęcia Projektowanie w Polsce

Opublikowano 18 października 2017

W dniu 18.10.2017 odwołane zajęcia Projektowanie w Polsce z dr Krystyną Łuczak-Surówką (Wydział Architektury, Wzornictwa oraz I r. II st. WZKW)

Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym