Instytucjonalne praktyki współczesności w Zachęcie

Opublikowano 24 października 2017

 

Instytucjonalne praktyki współczesności, zajęcia dla I roku WZKW – Zachęta – 24 X 2017.