Rada Wydziału popiera apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Opublikowano 31 października 2017

Rada Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 roku jednogłośnie poparła apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej.

Tekst apelu: Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej