Sesja poprawkowa dr Katarzyna Kasia

Opublikowano 12 lutego 2018

W związku z chorobą dr Katarzyny Kasi zmianie uległ termin egzaminu poprawkowego:

Historia filozofii

19.02., g. 11.00 (zmiana terminu)

Egzamin ustny s. 1.07

Filozofia kultury z elementami antropologii

19.02., g. 12:30 (zmiana terminu)

Egzamin ustny s 1.07