Odwołane zajęcia dr Jakuba Dąbrowskiego

Opublikowano 6 marca 2018

Odwołane zajęcia w dniu 6.03.2018  z dr Jakubem Dąbrowskim z prawa autorskiego do I roku mgr WZKW oraz na Wydział Malarstwa, a także do III roku WZKW

Zajęcia zostaną odrobione w dniach:

27 marca- Ochrona własności intelektualnej – V rok Wydział Malarstwa + I rok II stopnia WZKW

28 marca – Prawo własności intelektualnej – III rok I stopnia WZKW

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem i harmonogramem.