Gościnne warsztaty dla studentów „Artes Liberales”

Opublikowano 24 kwietnia 2018

Pracownia Struktur Mentalnych przygotowała gościnne zajęcia dla studentów Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty projektowania znaków graficznych i narracji wizualnej odbyły się w ramach cyklu „Ćwiczenia z widzenia” prowadzonego przez profesor Marię Poprzęcką.

 

Tematem zajęć były miejsca na warszawskim Powiślu – dzielnicy, w której mieści się zarówno siedziba Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie) i Artes Liberales (ul. Dobra). Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie zaprojektować znak graficzny wylosowanego miejsca albo typu miejsca i za pomocą gotowego zestawu ikon wytłumaczyć jego funkcjonowanie.