Wpisy dr hab. Waldemar Baraniewski

Opublikowano 18 czerwca 2018

Dr hab. Waldemar Baraniewski prosi o pozostawienie w Dziekanacie WZKW przez starostów roku indeksów.

Będzie robił wpisy we wtorek lub środę.

Prosimy o pilne dostarczenie.