Przeniesienia na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Opublikowano 10 września 2018

PRZENIESIENIA

NA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

 

O przeniesienia na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną z innych uczelni humanistycznych lub innych wydziałów naszej uczelni mogą starać się studenci, którzy zaliczyli  I rok studiów.

Kandydaci składają w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, do dnia 13 września br. w godz. 10.00-14.00 następującą dokumentację:

 

Studia I st.

  1. PORTFOLIO w postaci dwóch autorskich fotoreportaży lub jednego filmu video (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć; maksymalna długość video: 2 min.). (NIE DOTYCZY STUDENTÓW STUDIÓW ARTYSTYCZNYCH)

Istotą zadania jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film.
„Miejsce” rozumiemy możliwie szeroko; może to być przedstawienie problemu społecznego, lokalnego, ale także ujęcie metaforyczne czy wręcz abstrakcyjne. Nie chodzi o prace artystyczne i wartości czysto estetyczne (choć oczywiście ich nie wykluczamy), ale raczej potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej dotyczącej przestrzeni – wspólnej, historycznej, prywatnej itp.

  1. Wyciąg z indeksu z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz informacją o punktach ECTS,
  2. Podanie o przeniesienie z pisemną zgodą dziekana macierzystego wydziału
  3. Wypełniony formularz dla kandydata   .doc
  4. Pisemną zgodę dziekana macierzystego wydziału

 

Studia II st.

  1. Prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań (prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.)
  2. Wyciąg z indeksu z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz informacją o punktach ECTS,
  3. Podanie o przeniesienie z pisemną zgodą dziekana macierzystego wydziału
  4. Wypełniony formularz dla kandydata   .doc