Wykład dr Piotra Filipkowskiego w ramach zajęć Historie mówione nowoczesności

Opublikowano 19 października 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dr Piotra Filipkowskiego

“Historia historii mówionej i potencjał płynący z jej użycia” w ramach zajęć “Historie mówione nowoczesności”,

poniedziałek 22.10 o g. 15.00 w sali 1.01 WZKW ASP.  Poniżej zamieszczamy abstrakt wykładu:

 

dr Piotr Filipkowski

“Historia historii mówionej i potencjał płynący z jej użycia”

Po co rozmawiać z artystami, skoro mamy ich prace? Raczej nie po to, żeby dopytać, co autor/ka miał/a na myśli. Raczej – bo to obśmiane (jako) szkolne pytanie, jeśli inaczej sformułowane, może być przecież sensowne – może sensownie poszerzyć kontekst interpretacji “dzieła” czy “twórczości”. O to m.in. może chodzić w historii mówionej z artystami. Może jednak chodzić także – albo przede wszystkim – o coś innego, choć z tamtym powiązanego. O auto-biografie artystów. I niekoniecznie artystyczne, skupione na twórczości, lecz dotyczące ich życia “w ogóle”. To jednak często znaczy: najważniejszych biograficznych doświadczeń. Historia mówiona daje szansę dowiedzieć się o nich nieco, a niekiedy dużo więcej niż powszechnie albo środowiskowo, “wiadomo”. Ta nowa wiedza niekiedy coś zmienia, pozwala coś więcej zrozumieć. A raczej kogoś – tego, kto się nią z nami dzieli. Przypuszczam, że może poszerzać czy pogłębiać historię sztuki. Wiem, że może otwierać coś w nas – słuchaczach i interpretatorach tych biograficznych opowieści artystów.