Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

„Rzym – studium miasta”. Ćwiczenia terenowe

Opublikowano 14 stycznia 2019

 

„Rzym – studium miasta”. Ćwiczenia terenowe I roku.