Egzamin połówkowy (po)nowoczesność

Opublikowano 1 lutego 2019

Osoby, które zaliczają tylko jeden semestr ponowoczesności i potrzebują w związku z tym oceny na semestr informuję, że dodatkowy egzamin pisemny przeprowadzimy w piątek 8 lutego o 9.00 na WZKW. Wpisy do odebrania o 15.00 tego samego dnia w 1.06.

Piotr Słodkowski