Uroczysta promocja doktorska Piotra Słodkowskiego

Opublikowano 13 marca 2019

Wczoraj, 12 marca o godz. 12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się  uroczysta promocja doktorska Piotra Słodkowskiego z udziałem promotora Prof. Waldemara Baraniewskiego i władz Wydziału Historycznego UW oraz Prorektora UW prof. Jolanty Choińskiej – Mika.