“Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”

Opublikowano 28 marca 2019

Rocznik Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku otrzymał dofinansowanie w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Strona internetowa: http://miejsce.asp.waw.pl/

W składzie redakcji pracownicy Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną

redaktor naczelny: dr Jakub Banasiak

redakcja: dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Jakub Dąbrowski, dr Marika Kuźmicz, dr Luiza Nader, dr Piotr Słodkowski, dr hab. Wojciech Włodarczyk

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”