Przeniesienia na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną na kierunek historia sztuki z innych uczelni lub kierunków

Opublikowano 1 sierpnia 2019

 

O przeniesienia na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną z innych uczelni humanistycznych lub innych wydziałów naszej uczelni mogą starać się studenci, którzy zaliczyli  I rok studiów.

Kandydaci składają w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (I piętro, p. 1.04) , w dniach 18 lub 19 września br. w godz. 10.00-14.00 następującą dokumentację:

 

Studia I st.

 1. PORTFOLIO w postaci dwóch autorskich fotoreportaży lub jednego filmu video (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć; maksymalna długość video: 2 min.). (NIE DOTYCZY STUDENTÓW STUDIÓW ARTYSTYCZNYCH)

  Istotą zadania jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film.
  „Miejsce” rozumiemy możliwie szeroko; może to być przedstawienie problemu społecznego, lokalnego, ale także ujęcie metaforyczne czy wręcz abstrakcyjne. Nie chodzi o prace artystyczne i wartości czysto estetyczne (choć oczywiście ich nie wykluczamy), ale raczej potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej dotyczącej przestrzeni – wspólnej, historycznej, prywatnej itp.

 2. Wyciąg z indeksu z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz informacją o punktach ECTS,
 3. Podanie o przeniesienie z pisemną zgodą dziekana macierzystego wydziału
 4. Kwestionariusz osobowy (z systemu Akademus –  (https://akademus.asp.waw.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/)– do wydruku po założeniu konta)

 

Studia II st.

 1. Prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań (prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.)
 2. Wyciąg z indeksu z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz informacją o punktach ECTS,
 3. Podanie o przeniesienie z pisemną zgodą dziekana macierzystego wydziału
 4. Kwestionariusz osobowy (z systemu Akademus –  (https://akademus.asp.waw.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/)– do wydruku po założeniu konta)