Kontakt z Dziekanatem

Opublikowano 27 maja 2020

UWAGA! 

W trakcie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zagrożeniem COVID-19 dziekanat pełni dyżury przez Skype od wtorku do czwartku, w godz. 10.00 – 12.00

https://join.skype.com/invite/mtj2r9dHwP3K