Stypendia doktoranckie na projekty badawcze FEINART The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art

Opublikowano 3 czerwca 2020

FEINART The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art

Stypendia doktoranckie na projekty badawcze związane ze sztuką zaangażowaną społecznie i
niezależnymi instytucjami artystycznymi na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Islandii.
Sztuka zaangażowana społecznie ma na celu wprowadzanie zmian społecznych i politycznych poprzez
rozmaite formy interdyscyplinarnej współpracy i wymiany pomiędzy artystami, osobami prywatnymi,
społecznościami i instytucjami, z naciskiem na naukę poprzez partycypację oraz wspólne
prowadzenie badań.
FEINART – The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art
to ambitna innowacyjna sieć szkoleniowa (Innovative Trainnig Network) wsparta przez program
„Maria Skłodowska-Curie Horyzont 2020” i koordynowana przez University of Wolverhampton. Jej
celem jest zapewnienie wysokiej jakości szkolenia dla 11 badaczek i badaczy rozpoczynających swoją
karierę (ESR), którzy chcą się doktoryzować w dziedzinie sztuki zaangażowanej społecznie. Sieć
obejmuje czterech Beneficjentów (University of Wolverhampton, UK – koordynator projektu;
University of Edinburgh, UK; Zeppelin University, Niemcy; University of Iceland, Islandia) oraz siedem
Organizacji Partnerskich (Tensta Konstall, Szwecja; BAK, Holandia; State of Concept, Grecja; W-Est,
Włochy; Tranzit.ro, Rumunia; oraz Icelandic Academy of the Arts, Islandia). Ze strony polskiej w
projekcie bierze udział Biennale Warszawa, a w radzie projektu zasiada wykładowca WZKW dr Kuba
Szreder.
Jest to pierwsza finansowana przez UE sieć zapewniająca szeroki wachlarz interdyscyplinarnych
programów szkoleniowych na rzecz niezależnego rozwoju i produkcji sztuki zaangażowanej
społecznie w Europie. Stwarza zatem ogromną szansę na prowadzenie nowych badań
nad wspieraniem i rozpowszechnianiem sztuki zaangażowanej społecznie, z istotnymi implikacjami
dla przyszłości finansowania sektora sztuki niezależnej ze środków publicznych. Program szkoleniowy
pozwoli przeprowadzić obszerną krytyczną analizę i zapewnić dane na temat współczesnej roli,
wpływu i dystrybucji sztuki zaangażowanej społecznie, co będzie stanowiło podstawę do tworzenia
rekomendacji dotyczących państwowego wsparcia dla sztuki wykraczających poza tradycyjne funkcje
muzeów. Będzie to zarazem nieoceniony głos w debacie wokół sztuki, demokracji i sfery publicznej.
Przyjęci do programu kandydaci i kandydatki rozpoczną 3-letni program doktorski w obszarze sztuki
zaangażowanej społecznie i sektorze sztuki niezależnej, w ramach jednego z trzech następujących
interdyscyplinarnych obszarów tematycznych: sztuka i filozofia polityczna; studia
kuratorskie/zarządzanie sztuką oraz teoria i praktyka sztuki. Programy te umożliwią przeprowadzenie
wszechstronnych studiów akademickich i nieakademickich oraz zdobycie umiejętności
menadżerskich.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2020
Więcej szczegółów na: http://feinart.org
Źródło informacji:
https://biennalewarszawa.pl/feinart/