Gala wręczenia nagród na IX edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace o Żydach i Izraelu.

Opublikowano 9 października 2020

Gala wręczenia nagród na IX edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace o Żydach i Izraelu. Wśród nagrodzonych dr Piotr Słodkowski, na zdjęciu wraz z promotorami, prof. Waldemarem Baraniewskim i prof. Ewą Domańską.