Panel dyskusyjny towarzyszący wystawie Życie obrazów – zaproszenie

Opublikowano 19 listopada 2020

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na panel dyskusyjny towarzyszący wystawie “Życie obrazów”.

Celem dyskusji będzie zwrócenie uwagi na fakt utraty istotnych dla kultury dzieł i zastanowienie się nad możliwościami polepszenia ich sytuacji.

Relacja na żywo z debaty odbędzie się w piątek, 20 listopada o godz. 18:00

https://us04web.zoom.us/j/72523327377?pwd=N3h4dkFvd2xzM1c3VytuUFFhSWNIUT09

Naszymi gościniami i gośćmi będą:

prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – historyk sztuki, dziekan oraz projektodawca Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie

dr Marika Kuźmicz – historyczka sztuki, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP oraz założycielka Fundacji Arton

dr Justyna Balisz-Schmelz – historyczka i krytyczka sztuki, wykładowca kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskiego

Piotr Policht – krytyk sztuki, kurator oraz redaktor Magazynu Szum oraz Culture.pl

Moderatorka panelu: Michalina Sablik – historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka, współzałożycielka duetu Dzidy

Debata będzie okazją do przyjrzenia się mnogości czynników, które wpływają na losy obrazów po śmierci artysty lub artystki. Podczas dyskusji będziemy rozmawiać o tym z jakimi problemami zmagają się spadkobiercy zajmujący się spuścizną po danym artyście i jak można rozwiązać te problemy. Kluczowym aspektem debaty będzie to w jaki sposób poprawić tę sytuację. Jakich ram instytucjonalnych potrzebujemy? Czego możemy i powinniśmy oczekiwać od instytucji? Jak powinny wyglądać nowe instytucje, które pomogłyby spadkobiercom w dbaniu o dorobek artystyczny, a równocześnie zachowywałyby wspólne dziedzictwo kulturalne społeczeństwa?

koordynacja: Aleksander Grzybek

prezes zarządu: Łukasz Dybalski

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Fundacja Stefana Gierowskiego
pl. Dąbrowskiego 8/11, 00-055 Warszawa

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1090951088001218