Artykuł w Polish Sociological Review dr Piotra P. Płucienniczaka oraz Alicji Palęckiej

Opublikowano 17 grudnia 2020

Polish Sociological Review ukazał się artykuł nt. prób uzwiązkowienia organizacji pozarządowych w Polsce  dr Piotra P. Płucienniczaka oraz Alicji Palęckiej zatytułowany “We’re in this Together: Framing Contest over the Precariat in the Third Sector in Poland”.

Zapraszamy do lektury:

http://polish-sociological-review.eu/