Henryk Streng / Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski. Kurator dr Piotr Słodkowski

Opublikowano 18 stycznia 2021

05.02 – 09.05.2021

Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 

Kurator: dr Piotr Słodkowski

Wystawa skupia się na twórczości polsko-żydowskiego modernisty Henryka Strenga / Marka Włodarskiego (1898–1960), malarza aktywnego w międzywojennym Lwowie i powojennej Warszawie.

Wystawa nie jest jednak pokazem monograficznym, gdyż Streng / Włodarski to przede wszystkim postać, która rozbija stare sposoby myślenia o sztuce polskiej w XX stuleciu i wspiera dekolonizowanie wiedzy o kulturze w tej części Europy. Twórca oryginalnego modernizmu i zarazem nieortodoksyjny socrealista. Artysta czerpiący z kultury polsko-żydowskiej i ocalały z Holokaustu, który pozostał przy tożsamości zagładowej. Świadek historii obarczony dehumanizującym doświadczeniem dwóch totalitaryzmów, nazizmu i stalinizmu. Śledząc jego losy i twórczość, wystawa daje wgląd w zjawiska artystyczne o fundamentalnym znaczeniu dla Europy Środkowo-Wschodniej przed, w trakcie i po II wojnie światowej. Zamiast odniesień do awangardy francuskiej, uwidacznia lokalne adaptacje modernizmu. Zza fasadowego socrealizmu wydobywa szerokie spektrum sztuki zaangażowanej społecznie w postaci faktorealizmu lat 30. i nowoczesnej sztuki socjalistycznej z przełomu lat 40. i 50. W miejsce wykluczającej, bo zbyt jednorodnej wizji kultury polskiej podkreśla złożoną tożsamość, w której mieści się polsko-żydowsko-ukraiński tygiel kulturowy wieloetnicznego Lwowa. Stawia wreszcie w centrum uwagi graniczne doświadczenia wojenne, które odcisnęły się w artefaktach obozowych, obiektach artystycznych i ingerencjach w dzieła sztuki.

 

https://artmuseum.pl/pl/wystawy/henryk-streng-marek-wlodarski-i-modernizm-zydowsko-polski

Wydarzenie na facebooku:

https://pl-pl.facebook.com/events/408847180202362/

 
Oprowadzanie kuratorskie online – 06 lutego(sobota) o 18:00 

https://www.facebook.com/events/251802479664835/