Nagroda Fundacji Gessel/Zachęta dla Zofii Sikorskiej i wyróżnienie dla Matyldy Borcuch

Opublikowano 2 lutego 2021

 

Laureatką 6. edycji prestiżowego konkursu “±∞ZACHĘTA”, organizowanego przez Fundację Gessel oraz Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, została mgr Zofia Sikorska za pracę magisterską “»Rzecz o wierności sobie« – Heleny Krajewskiej zaangażowanie w socrealizm po socrealizmie”. Praca została napisana pod kierunkiem dr. Jakuba Banasiaka i obroniona we wrześniu 2020 roku na WZKW.

Z uzasadnienia jury: “Za ujęcie ważnego, nieopracowanego dotąd tematu w nowatorski sposób oraz meta-narracyjne podejście, które wnosi nową perspektywę w rozumieniu recepcji socrealizmu w Polsce. Na uznanie zasługuje zarówno wykaz źródeł, z których korzystała autorka pracy, jak i krytyczne do nich podejście“.

Równocześnie Jury postanowiło przyznać honorowe wyróżnienia dla mgr Matyldy Borcuch  za pracę napisaną pod kierunkiem dr. hab. Waldemara Baraniewskiego pt. „Modele narracji wystawienniczych. Wokół koncepcji kuratorskich Elżbiety Grabskiej Paryż i artyści polscy. 1900–1918. Wokół E. A. Bourdelle’a.” “Za znakomite opracowanie ważnego tematu, ciekawy sposób pisania oraz pionierskie badania czyniące pracę nie tylko istotną dyscyplinarnie, ale także intelektualnie inspirującą.”

Obu naszym absolwentkom serdecznie gratulujemy!

 

https://zacheta.art.pl/pl/o-nas/fundacja-gessel