Monografia Jana Dobkowskiego – autorami tekstu dr Marika Kuźmicz, dr Jakub Dąbrowski WZKW

Opublikowano 3 lutego 2021
Najnowsza książka Fundacji Arton jest monografią Jana Dobkowskiego.
 

Autorkami i autorami tekstów są prof.Maria Poprzęcka, dr Jakub Dąbrowski, Matthew Post, dr Marika Kuźmicz, autorką wywiadu z Janem Dobkowskim jest Marianna Dobkowska 

 
Ponadto publikacja zawiera autobiogram Jana Dobkowskiego. Pełną listę wystaw i bibliografię dotyczącą twórczości Artysty. Bardzo dużo ilustracji .
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Współfinansowane przez m.st. Warszawa