Publikacja o działalności grupy Laboratorium Technik Prezentacyjnych

Opublikowano 17 lutego 2021
Ukazała się publikacja o działalności grupy Laboratorium Technik Prezentacyjnych, którą w 1976 r. utworzyli studenci i studentka katowickiej Akademii Sztuk Pięknych: Jadwiga Włodarczyk-Singer, Jacek Singer, Grzegorz Zgraja i Marek Kołaczkowski.
Artyści realizowali prekursorskie prace wideo oraz audio, eksperymentowali z filmem, na tle awangardy lat 70. wyróżniało ich szczególe podejście do medium grafiki.
Książka zawiera teksty Tomasz Zaluski,  Lukasz Mojsak i Marika Kuźmicz (pracowniczki WZKW) oraz teksty źródłowe. Projekt: Tomasz Zapała
Oprowadzanie Łukasza Mojsaka i Mariki Kuźmicz on-line po wystawie Laboratorium jest dostępne tu:
 
Publikację katalogu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Twórczości