Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej – informacja dla I roku studiów I stopnia na kierunku Badania artystyczne

Opublikowano 18 lutego 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o obecność  wszystkich uczestników zajęć Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej (I rok lic.) o g.12 w dniu 19.02, zajęcia będą miały charakter organizacyjny, podzielimy się m.in. na grupy.