Zofia Kwasiebiorska Keller studentka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną rezydentką  Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Opublikowano 7 września 2021

Zofia Kwasiebiorska Keller, studentka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną, rezydentką  Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy
 
 26.09 odbędzie się  debata Międzygatunkowa  w Nowej Fali jako uwiecznienie rezydencji.
Panel poprzedzi dryf bioindykacyjny z dr. Piotrem Zaniewskim o 14-tej.
W debacie międzygatunkowej  o o godz. 16.00 weźmie udział dr.hab. Ewa Domańska, dr.hab.Piotr Skubała (ekolog, biolog) i dr.Piotr Zaniewski (SGGW),  Weronika Jakubowska i Natalia Lakhiani (koło naukowe Femek, studentki WZKW)