Egzamin poprawkowy z Historii sztuki w Polsce 1890 – 2010 (cz.II)

Opublikowano 15 września 2021

Uprzejmie proszę o zgłoszenia do 21.09 wszystkie osoby, które planują zdawać egzamin poprawkowy z Historii sztuki w Polsce 1890 – 2010 (cz.II) dla II roku studiów licencjackich. Egzamin ma formę online, odbędzie się 22.09 o g. 9.00, pytania egzaminacyjne zostaną przesłane na adres 2z@asp.waw.pl