Zimna rewolucja | Premiera książki | Oprowadzanie online z udziałem autorów

Opublikowano 7 października 2021
Zapraszamy do zwiedzania online wystawy „Zimna rewolucja” wraz z autorami towarzyszącej jej książki. Joanna Kordjak (kuratorka i redaktorka publikacji) oraz Dorota Jarecka, Agata Pietrasik, Piotr Słodkowski oraz Piotr Rypson (autorzy wybranych esejów) oprowadzą nas po ekspozycji, skupiając się na wybranych przez nich dziełach, twórcach i zjawiskach.
Premiera online książki „Zimna rewolucja. Społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948-1959”
10 października 2021, godz. 19:00
Transmisja online na Facebooku Zachęty i Księgarni Artystycznej
Książka „Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959” opisuje związki pomiędzy kulturą wizualną lat 50. a radykalną rewolucją społeczną, jaka dokonała się w Europie Środkowo-Wschodniej w tamtych latach. Na publikację składa się 30 esejów z pogranicza historii społecznej, historii kultury i sztuki oraz analizy wybranych przykładów z dziedziny malarstwa, architektury i urbanistyki, designu, fotografii, filmu i grafiki, reprezentatywnych dla krajów byłego bloku wschodniego: Polski, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii i Węgier.
Książka towarzyszy wystawie „Zimna rewolucja. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959”, którą do 10 października można oglądać w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki.
______
Dorota Jarecka – historyczka i krytyczka sztuki, przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Współautorka, z Barbarą Piwowarską, książki „Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie” / „I Can Repeat Only Unconsciously” (Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014); współredaktorka książek poświęconych sztuce kobiet.
Agata Pietrasik – ukończyła Freie Universität w Berlinie (2017), gdzie obroniła pracę doktorską na temat praktyk artystycznych w latach 40. XX wieku w Polsce. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym wczesnych wystaw prezentujących zbrodnie wojenne w Europie po 1945 roku. Współredaktorka książki „Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1959” (Fundacja Kultura Miejsca, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2016).
Joanna Kordjak – historyczka sztuki i kuratorka w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Współautorka m.in. wystaw: „Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna” (2013); „Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych” (2014); „Zaraz po wojnie” (2015); „Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918” (2018).
Piotr Rypson – profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Autor m.in. książki „Czerwony monter. Mieczysław Berman, grafik, który zaprojektował polski komunizm”(Karakter, Kraków 2017); redaktor katalogu wystawy „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” (Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 2018).
Piotr Słodkowski – adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor książki „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki” (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2019); współredaktor książki „Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z 1945–1954” (Fundacja Kultura Miejsca, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2016)
______
„Zimna rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia wobec socrealizmu, 1948-1959”
Redakcja: Jérôme Bazin, Joanna Kordjak
Autorzy tekstów: Justyna Balisz-Schmelz, Jérôme Bazin, Irina Cărăbaș, Ralf Forster, Maja i Reuben Fowkes, Katerina Gadzheva, Wojciech Grzybała, Emma Hanzlíková, Sándor Hornyik, Sándor Horváth, Astrid Ihle, Constantin Iordachi, Dorota Jarecka, Vít Jakubíček, Marie Klimešová, Joanna Kordjak, Doreen Mende, Alina Mircea, Zsolt Petrányi, Agata Pietrasik, Kristina Popova, Nadège Ragaru, Gábor Rieder, Hana Rousová, Piotr Rypson, Piotr Słodkowski, Oliver Sukrow, Aleksandra Sumorok, Ondřej Táborský, Monika Talarczyk, Irina Tulbure, Aneta Vasileva, Magdalena Ziółkowska
Wydawcy: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Adama Mickiewicza
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu