Jacqueline Irene Horodyńska – absolwentka WZKW, laureatką IV edycji konkursu Nagroda NIAiU

Opublikowano 11 października 2021

W tegorocznej edycji konkursu Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością, jury w składzie: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU), mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, dr inż. arch. Jerzy Grochulski, w kategorii projektowa praca magisterska przyznało:

W kategorii teoretyczna praca magisterka, jury w składzie: dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU), mgr Tomasz Fudala (kurator MSN), dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN) przyznało:

Nagrodę główną

Jacqueline Irene Horodyńskiej
za pracę pod tytułem Muzeum ma przyszłość? Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – koncepcje, projekty, realizacje.

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Baraniewski,

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną,

 

ZDJĘCIE: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki