Opublikowano 23 czerwca 2022
Już 6 lipca start dwudniowej, międzynarodowej konferencji towarzyszącej wystawie „Kryjówki. Architektura przetrwania”. W trakcie interdyscyplinarnej sesji artyści, badacze i badaczki zaprezentują i poddadzą pod dyskusję szeroką gamę sposobów podchodzenia do traumatycznej historii oraz odzyskiwania jej wypartych elementów.
Celem spotkania jest namysł nad potencjałem badań artystycznych i architektonicznych w studiach nad pamięcią. Organizatorzy i zaproszeni goście przekraczają granice dyscyplin i kwestionują ścisłe oddzielenie sztuki od nauki. Podkreślają, że sztuka umożliwia lepsze uchwycenie materialnego, wizualnego wymiaru społecznych form pamięci.
Uczestnicy i uczestniczki konferencji: Natalia Aleksiun, Sofia Dyak, Joanna Fikus, Aleksandra Janus, Jacek Leociak i Zofia Waślicka, Elżbieta Janicka, Omer Krieger, Michał Murawski, Luiza Nader, Shana Penn, Natalia Romik, Roma Sendyka i Wojciech Wilczyk, Kuba Szreder, Maximilian Sternberg, Mirjam Wenzel, Hanna Wróblewska, Maria Veits
Zespół organizacyjny: Aleksandra Janus, Luiza Nader, Natalia Romik, Kuba Szreder
Organizacja: GEOP (Global Education Outreach Program), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Patronat: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Więcej informacji o wystawie „Kryjówki. Architektura przetrwania”: https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/natalia-romik