3-letnie stacjonarne studia licencjackie

TRYB STUDIÓW: 3-letnie stacjonarne studia licencjackie

STUDIA — dla kogo?

Sylwetka kandydata
Program studiów na kierunku historia sztuki ze specjalizacją Kultura Miejsca został opracowany z myślą o kandydatach chcących w swoim życiu zawodowym łączyć społeczne zaangażowanie z pracą w obszarze kultury i sztuki. Nasza oferta skierowana jest zarówno do maturzystów, w szczególności z liceów o profilu artystycznym, jak i osób, które już realizują się w pracy artystycznej, a zamierzających rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze problematyki społeczno-filozoficznej oraz organizacyjno-zarządczej.

Sylwetka absolwenta
› Wiedza z zakresu podstawowych pojęć i mechanizmów w zakresie kultury oraz nauk społecznych
› Znajomość głównych kierunków z obszaru historii sztuki
› Kompetencje plastyczne do kreowania lokalnego krajobrazu kulturowego, do animowania życia społeczno-kulturalnego, do ochrony dziedzictwa kulturowego we wszystkich wymiarach
› Znajomość metod analizy literackiej i interpretacji tekstów literackich
› Kompetencje związane z warsztatem projektowym
› Umiejętność korzystania z podręczników akademickich, monografii, raportów, artykułów naukowych, źródeł internetowych i baz danych (w szczególności umiejętność krytycznej analizy tekstu) oraz aplikowania wiedzy teoretycznej do konkretnych przypadków
Umiejętność argumentowania własnego i rozumienia opozycyjnego stanowiska w celu budowania platform współpracy przy realizacji projektów

CELE STUDIÓW — efekty i kwalifikacje absolwenta
› Dostarczenie studentom wiedzy i narzędzi do studiów w zakresie historii sztuki oraz zagadnień społeczno-kulturowych
› Wspieranie studentów w poszerzaniu wiedzy i trenowaniu warsztatu projektowego
› Kształtowanie umiejętności działania w obszarze społecznie zaangażowanej sztuki
› Przygotowanie absolwentów jako świadomych odbiorców i kreatorów zjawisk kulturalnych
› Kształtowanie postaw proaktywnych, nakierowanych na odkrywanie i wzmacnianie potencjału lokalnego

ATUTY MIEJSCA — dlaczego warto u nas studiować?
› Unikalne miejsce – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wraz ze swoją historią, tradycją i renomą stanowi idealne miejsce do studiowania dla osób, które cenią sobie markę potwierdzającą jakość wykształcenia. Drugą niezaprzeczalną zaletą studiowania w ASP jest bycie w centrum wydarzeń kulturalnych. Głowna siedziba Akademii ma prestiżową lokalizację przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. Specjalnie na potrzeby Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualna budowany jest nowy gmach przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, tuż obok brzegu Wisły, Centrum Nauki Kopernik i stacji metra Powiśle.
› Unikalny kierunek – historia sztuki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną będzie różniła się w sposób zdecydowany od podobnych kierunków w innych warszawskich uczelniach. Będzie historią sztuki stosowaną społecznie, przygotowującą absolwentów do zmierzenia się z konkretnymi, lokalnymi wyzwaniami, absolwentów o wysokich kompetencjach plastycznych. Tak zdefiniowana unikatowa specjalizacja Kultura Miejsca nawiązuje do idei społecznego posłannictwa ASP czasów dwudziestolecia międzywojennego i lat pięćdziesiątych zeszłego wieku.
› Unikalni ludzie – niepowtarzalną atmosferę ASP w Warszawie tworzą przede wszystkim ludzie – Pracownicy i Studenci. Doświadczenie bycia częścią Akademii staje się ważnym elementem budowania kariery, a sieć wzajemnych kontaktów trwa
i pomaga realizować się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym .

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent historii sztuki o specjalizacji Kultura Miejsca posiada umiejętność analizowania i komentowania zjawisk z obszary historii sztuki, kultury i życia społecznego. Jest specjalistą w zakresie propagowania i tworzenia oferty kulturalnej. Te kompetencje czynią z niego atrakcyjnego kandydata do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach, fundacjach i firmach prywatnych funkcjonujących w obszarze kultury, lokalnych wydziałach kultury, biurach promocji i komunikacji społecznej, ośrodkach badań, domy kultury, muzeach, izbach pamięci etc.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PO STUDIACH
Ukończenie naszego kierunku daje solidne podstawy do kontynuowania edukacji na wybranych studiach magisterskich, w szczególności na kierunku historia sztuki ze specjalizacją Kultura Miejsca (planowane otwarcie w roku 2015), jak również specjalistycznych studiach podyplomowych.