Delegacja

Osoby otrzymujące polecenie wyjazdu służbowego pobierają w Dziale Kadr i Płac uczelni (Krakowskie Przedmieście 5, II piętro) uczelni zarejestrowany (nadany numer kolejny)  druk “polecenie wyjazdu służbowego” . Uzyskują podpisy osoby delegującej – kierownika jednostki  lub upoważnionej osoby, określonej również środki komunikacji. Zezwolenie na odbycie podroży samochodem własnym może wydać wyłącznie kierownik jednostki w szczególnych przypadkach.