Informacje dla studentów WZKW

Plan zajęć na kierunku: Historia sztuki, specjalizacja: kultura miejsca

Efekty kształcenia dla kierunku historia sztuki

Program kształcenia dla kierunku historia sztuki

 

Plan studiów, w tym efekty uczenia się i program kształcenia dla kierunku Badania artystyczne studia I i II stopnia rozpoczynające się od 1.10.2020 – Uchwała nr 4/2020 Senatu ASP w Warszawie

Program kształcenia dla kierunku Badania artystyczne I i II stopnia rozpoczynające się od 1.10.2021  – Uchwała nr 22/2021 Senatu ASP w Warszawie (Plan studiów i Efekty uczenia się pozostały bez zmian – znajdują się w Uchwale nr 4/2020 Senatu ASP

Plan zajęć wychowania fizycznego

Sylabusy

Opiekunowie roku 2021/2022

Praktyki studenckie

Szczegółowy terminarz zapisów na seminaria dyplomowe

Terminy egzaminów dyplomowych 2021/2022

Uchwała Rady Programowej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną nr 3-2022 terminy egzaminów dyplomowych

Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2022 z dnia 21.03.2022

Harmonogram egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich

 

I termin:

Egzaminy licencjackie i magisterskie

składanie prac w dziekanacie do 10 czerwca 2022

egzaminy dyplomowe – 4, 5, 6 lipca 2022 od godz. 10.00

II termin

Egzaminy licencjackie

składanie prac w dziekanacie do 5 września 2022

egzaminy dyplomowe – 16 września 2022 od godz. 10.00

 

Egzaminy dyplomowe magisterskie

składanie prac w dziekanacie do 8 września 2022

egzaminy dyplomowe – 29 września 2022 od godz. 10.00

 

III termin

luty 2023 – szczegóły po ogłoszeniu organizacji roku akademickiego ASP w Warszawie na rok akademicki 2022/2023

 

UWAGA! Letnia przerwa dydaktyczna rozpoczyna się 25 lipca 2022, a kończy 13 września 2022. W tym czasie pedagodzy przebywają na urlopach wypoczynkowych i nie mają obowiązku świadczyć pracy tj. konsultować prac dyplomowych, odpowiadać na pytania mailowe itp.