Informacje dla studentów WZKW

Plan zajęć na kierunku: Historia sztuki, specjalizacja: kultura miejsca

Efekty kształcenia dla kierunku historia sztuki

Program kształcenia dla kierunku historia sztuki

Plan zajęć WF

Sylabusy

Opiekunowie roku 2020/2021

Praktyki studenckie

Terminy egzaminów dyplomowych 2020/2021

Studia I i II stopnia

I termin:

Ostateczny termin składania prac w dziekanacie 11 czerwca 2021
Termin egzaminów dyplomowych 1 i 2 lipca 2021

II termin:

Ostateczny termin składania prac licencjackich w dziekanacie 2 września 2021
Termin egzaminów dyplomowych licencjackich 16, 17 września 2021 od godz. 10.00
Ostateczny termin składania prac magisterskich w dziekanacie do 15 września 2021
Termin egzaminów dyplomowych magisterskich 29 września 2021

UWAGA! Pracownicy dydaktyczni mogą przebywać na urlopach w okresie letniej przerwy dydaktycznej w terminie od 26.07.2021 do 14.09.2021