Kalendarz Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną

Semestr letni

Kalendarz Wydziałowy na rok akademicki 2018/2019

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne

18.02.2019 do 18.04.2019

Wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

19.04.2019-23.04.2019

Zajęcia dydaktyczne cd.

24.04.2019 – 09.06.2019

 

Letnia sesja egzaminacyjna:

Sesja przedmiotów praktycznych

10.06.2019-16.06.2019

Sesja przedmiotów teoretycznych

17.06.2019 do 26.06.2019

Sesja poprawkowa przedmiotów teoretycznych i praktycznych

27.06.2019-10.07.2019 – I rok

16.09.2019-25.06.2019 – pozostali studenci

 

 

Terminy egzaminów dyplomowych:

I termin

studia licencjackie

Ostateczny termin składania prac w dziekanacie 7 czerwca 2019

Termin obron 27-28 czerwca 2019 godz. 10.00

studia magisterskie

Ostateczny termin składania prac w dziekanacie 26  czerwca 2019

Termin obron 12 lipca 2019 godz. 10.00

 

II termin:

Studia licencjackie

17 września 2019 (termin składania prac do 3 września)

Studia magisterskie

26 września 2018 (termin składania prac do 12 września)