Katedra Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce

Kadra Katedry  Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce

Kierownik Katedry – dr Paweł Ignaczak

dr Paweł Ignaczak – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Wykładał historię grafiki na UAM, Uniwersytecie Artystycznym oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz Bibliotece Polskiej w Paryżu. Od października 2015 roku adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad grafiką oraz kolekcjonerstwem w Polsce i Francji od XVIII do XX w.

pawel.ignaczak@asp.waw.pl

 

 

ad. dr Olaf Kwapis – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta La Fondazione Sbranti (Universita di Pisa), adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badacz średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu), organizator europejskich podróży edukacyjnych.

olaf.kwa­pi­s@asp.waw.pl

spis publikacji